Workshop varer gjerne 3-4 timer, og følger i hovedsak dette mønsteret:

 

Oppstart

Gjennomgang av Erfaringstypologimodellen.

 

Drøfting

Avdelingens situasjon

Hva forventes av oss?

Hva vil vi selv?

 

Erkjennelse

Hva kjennetegner vårt arbeidsmiljø/ bedriftskultur?

Hvilke typologier har vi tilgang til i dag?

Hvilke typologier trenger vi for å nå målene?

Hva kan vi selv gjøre vi med alt dette?

Avtale for hva vi skal  gjøre

Kvalitetssikring av om avtalen er realistisk.